JESTEŚMY DLA WAS

Informujemy, że najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych zaplanowana jest na 21 września 2024r. (sobota).

O Spółce

PURUM sp. z o.o

19 grudnia 2017 roku, na mocy uchwały nr XLI/392/2017r., Rada Miasta Pruszcz Gdański powołała gminną spółkę prawa handlowego pod nazwą „PURUM”, której zadaniem jest odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta Pruszcz Gdański, zagospodarowanie tych odpadów, wyposażenie miejsc selektywnego zbierania odpadów oraz wyposażenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Kapitał

Kapitał zakładowy wynosi 4 500 000 zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.

Władze

Rada nadzorcza spółki, powołała pana Piotra Ołowskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki.

KONTAKT

Sekretariat
Julia Orłowska
tel.: 58 773 24 01
e-mail: biuro@purum-pruszcz.pl

Kierownik ds obsługi mieszkańców
Szymon Zander
tel.: 730 828 756
e-mail: bok@purum-pruszcz.pl

Główna Księgowa
Katarzyna Wiśniewska
tel.: 726 344 726
e-mail: ksiegowosc@purum-pruszcz.pl

Kierownik ds Technicznych i Logistyki
Jakub Mówiński
tel.: 730 828 490
e-mail: j.mowinski@purum-pruszcz.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek:7:00 – 15:00
Wtorek:7:00 – 15:00
Środa:7:00 – 16:00
Czwartek:7:00 – 15:00
Piątek:7:00 – 14:00

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram zabudowa jednorodzinna – Drzymały

Harmonogram zabudowa jednorodzinna – rejon I Zachód ( 1 półrocze)

Harmonogram zabudowa jednorodzinna – rejon I Zachód (2 półrocze)

Harmonogram zabudowa jednorodzinna – rejon II i III Wschód (1 strona )

Harmonogram zabudowa jednorodzinna – rejon II i III Wschód (2 strona)

Harmonogramy obowiązują od  01.01.2024

NASZE USŁUGI

Nasze usługi świadczymy od 2019r.

Czas Realizacji

Nasze usługi realizujemy najszybciej w ciągu 24 godzin lub w innym dogodnym terminie.

Załadunek i rozładunek

Opcja transportu z załadunkiem zawiera załadunek z poziomu ziemi i wyładunek na poziomie ziemi.

PURUM świadczy usługi transportu towarów lub odpadów oraz odbioru i transportu odpadów, zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz regulaminem

Transport

na terenie Miasta Pruszcz Gdański
70 Usługa bez załadunku
  • Pojedynczych towarów wielkogabarytowych i elektronicznych-kompletnych (max. 2 szt)

Transport

na terenie Miasta Pruszcz Gdański
140 Usługa z załadunkiem
  • Pojedynczych towarów wielkogabarytowych i elektronicznych-kompletnych (max. 2 szt)

Odbiór i transport

od mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański
200 Usługa bez załadunku
  • Odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych -kompletnych cały pojazd typu BUS (max. 650kg, wymiar ładunku 200x330cm)

Odbiór i transport

od mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański
300 Usługa z załadunkiem
  • Odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych -kompletnych cały pojazd typu BUS (max. 650kg, wymiar ładunku 200x330cm)

Jednorazowy Transport

wg indywidualnej wyceny
  • jednorazowy transport towarów lub odpadów pojazdem typu HDS * (max 7500kg)
  • jednorazowy transport towarów pojazdem typu BUS * (max 650kg, wymiar ładunku 200x330cm)

* w przypadku braku złożonej odpowiedniej deklaracji na odbiór odpadów w Gminie Miejskiej Pruszcz
Gdański doliczane zostaną koszty utylizacji

Pakiet Seniora

Od dnia 1.07.2021 r. ruszył w Pruszczu Gdańskim Pakiet Seniora, z którego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, którzy ukończyli 60 rok życia i posiadają Pruszczańską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca.

PURUM

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

GPSZOK