19 grudnia 2017 roku, na mocy uchwały nr XLI/392/2017r., Rada Miasta Pruszcz Gdański powołała gminną spółkę prawa handlowego pod nazwą „PURUM”, której zadaniem jest odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta Pruszcz Gdański, zagospodarowanie tych odpadów, wyposażenie miejsc selektywnego zbierania odpadów oraz wyposażenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Kapitał zakładowy wynosi 4 500 000 zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.

Rada nadzorcza spółki, powołała pana Piotra Ołowskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki. 

 

Treść uchwały nr XLI/392/2017 (plik pdf)

Struktura organizacyjna (plik pdf)